Στοιχεία Αντιπροσώπου

ΕΜΑ Α.Ε.

Γαλήνης 17,  Κηφισιά

14564 Αθήνα

Ελλάδα

Τηλέφωνο: 0030 210 6290 300
Fax: 0030 210 6290 250
E-Mail: info@ema.gr

Διευθύνων Σύμβουλος:

Ιωάννης Αγγελίδης

Αρμόδιο δικαστήριο: Αρμόδιο δικαστήριο: Αθηνών, ΓΕΜΗ 287401000

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Φ.Π.Α.: EL094043718

Barum. Μάρκα της Continental.
Good tyres. Good deal.